Musikaalipaja LuMo aloitti toimintansa vuonna 2016 ja ryhmä harjoittelee kerran viikossa syksystä aina kevääseen saakka. Lukuvuosi huipentuu keväällä esitettävään musikaalishowhun, jossa mukana livebändi! Ryhmä on suunnattu 7-12 vuotiaille, musiikista, tanssista ja esiintymisestä kiinnostuneille lapsille.

Taiteen oppimisessa keskeistä on tekemällä oppiminen. Lasten ja nuorten on ennen kaikkea tärkeä päästä itse harrastamaan ja harjoittelemaan. Oppiminen on pitkäjänteinen prosessi; siksi oppilaita on kannustettu asettamaan itselleen tavoitteita ja työtavat olivat sellaiset, että ne ohjaavat oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia. Opiskelun myötä oppilaat oppivat ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan teatteritaiteen, tanssin sekä musiikin keinoin. Perusajatuksena on, että lapset oppisivat iloitsemaan omasta ja muiden työskentelystä sekä esityksistä, niin että ryhmässä toimiminen ja kokemuksen kautta oppiminen korostuvat.