Musikaalipaja LuMo aloitti toimintansa vuonna 2016 ja ryhmä harjoittelee kerran viikossa syksystä aina kevääseen saakka. Lukuvuosi huipentuu keväällä esitettävään musikaalishowhun, jossa mukana livebändi! Ryhmä on suunnattu 7-12 vuotiaille, musiikista, tanssista ja esiintymisestä kiinnostuneille lapsille.

Taiteen oppimisessa keskeistä on tekemällä oppiminen. Lasten ja nuorten on ennen kaikkea tärkeä päästä itse harrastamaan ja harjoittelemaan. Oppiminen on pitkäjänteinen prosessi; siksi oppilaita on kannustettu asettamaan itselleen tavoitteita ja työtavat ovat sellaiset, että ne ohjaavat oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia. Oppilaat oppivat ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan teatteritaiteen, tanssin sekä musiikin keinoin. Perusajatuksena on, että lapset oppisivat iloitsemaan omasta ja muiden työskentelystä sekä esityksistä, niin että ryhmässä toimiminen ja kokemuksen kautta oppiminen korostuvat. 

Musikaalipaja LuMo kehittää lasten esiintymistaitoja, jonka yksi tavoite on vahvistaa lapsen omaa persoonaa. Tämän vuosituhannen taidot, kuten ryhmätyöskentely sekä sosiaaliset taidot lisääntyvät yhdessä tekemisen, heittäytymisen sekä esiintymiskokemusten myötä.

Opetus tapahtuu Mankolan koululla.
Lumon kausi 2019-2020
Syyslukukausi 4.9.-11.12.2019 (syysloma vko 42)
Kevätlukukausi 8.1.2020 alkaen (hiihtoloma vko 9)
Esitykset viikolla 15