fbpx

Opettaja: Anni Leppänen

Piano

Pianon alkeisopetuksessa tutustutaan pianonsoittoon ja nuotteihin kolmen oppilaan ryhmissä. Ryhmät jakautuvat oppilaiden iän perusteella. Opetus aloitetaan soittimeen tutustumisesta ja musiikin peruskäsitteiden omaksumisesta, sekä kiinnitetään huomiota myös oikean soittoasennon oppimiseen. Soittamista harjoitellaan laulun ja kuuntelemisen kautta sekä opettajan esimerkkiä jäljittelemällä. Nuotteihin tutustutaan niin soittaen, laulaen kuin piirtäenkin. Ohjelmisto koostuu kunkin ryhmän tasoon ja mielenkiintoon sopivista kappaleista. Jokainen saa vuorollaan henkilökohtaista opetusta, mutta ryhmäopetuksessa hyödynnetään myös yhteissoiton mahdollisuus tekemällä läksykappaleista sovituksia useammalle hengelle sekä soittamalla yksinkertaisia kappaleita neli -tai kuusikätisesti. Olisi suositeltavaa, että oppilaalla olisi kotona oma piano harjoittelua varten.

Opetus on mahdollista järjestää joko kontakti- tai etäopetuksena.
Opetus tapahtuu Mankolan koululla.
Opetusviikkoja on syksyllä 16 ja keväällä 16, yhteensä 32.

Syyslukukausi alkaa 19.8.2024